GONDOLAT

A gondolat teremtő ereje. Egy töredékes benyomás gondolataink inspirálója - a szobor töredékessége hatással van a nézőre, elindítja fantáziáját, hogy egészet alkosson saját maga számára.
A szobor merengő tekintete a gondolatok kifürkészhetetlenségét, önmagukért - önmagunkért valóságát jeleníti meg.