Általános Szerződési Feltételek

RENDELÉS

A műalkotások elérhetőségük függvényében jelennek meg a webshopban.
Egy alkotás megrendeléséhez a Vevőnek kosárba kell tennie az általa kiválasztott művet, valamint meg kell adnia a megrendeléshez szükséges személyes adatokat. A rendelés véglegesítése és fizetése előtt a Vevő köteles ellenőrizni és szükség esetén javítani a megrendelés összefoglalójában szereplő adatokat.

ELADÁSI ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az alkotások eladási ára EUR -ban szerepel az oldalon, és tartalmazza az összes adót, szállítási és csomagolási díjat Az alkotás kifizetése a Vevő által az Eladó részére az alábbi módon történik: PayPal vagy banki átutalás. A Vevő a teljes vételár megfizetését követően válik a műalkotás teljes jogú tulajdonosává. Amennyiben nem történik meg a teljes vételár megfizetése, abban az esetben az eladás sikertelen, a kifizetett összeg visszautalásra kerül a Vevő számára, az alkotás pedig ismét elérhetővé válik a webshopban.

A MŰALKOTÁSOK SZÁLLÍTÁSA

A szállítás minden esetben ingyenes, az alkotás árában benne foglaltatik. A kézbesítés a rendelés során megadott címre történik. Ha a Vevő másik címre szeretné kérni a szállítást, akkor ezt a kifizetést követő 24 órán belül tudatnia kell az Eladóval. A szállítást proesszionális szállító cégek végzik (TNT, Fedex, DPD). A szállítási idő 7-10 munkanap, amennyiben a megrendelt műalkotás készleten van. Amenniben a kiválasztott alkotás nincs készleten, de a webshopban rendelhetőként van megjelölve, a szállítási idő egyedi megegyezés függvénye.

Az alkotások kézbesítésével kapcsolatban a Vevő kizárólagos felelőssége gondoskodni az átvételről a szállítócég által megjelölt időpontban, továbbá meggyőződni a csomagolás sértetlenségéről. Nem megfelelő kézbesítés, sérült csomagolás esetén a Vevő a szállítócégnél jogosult panaszt tenni, ezen esetekben a CASSYSCULPTURE-t semmilyen felelősség nem terheli. A rendelés átvételét követően a Vevő köteles azonnal ellenőrizni  a mű állapotát, és bárminemű probléma esetén köteles haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül írásban tájékoztatni CASSYSCULPTURE-t (info@cassysculpture.com), aki gondoskodik a műtárgy visszaszállításáról és javításáról.

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS 

A 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet értelmében a Vevőnek a kézbesítéstől számított 14 napig lehetősége van indoklás nélkül elállni a vásárlástól, mely esetben az alkotást az eredeti állapotában és eredeti csomagolásában kell visszaküldenie az eladó CASSYSCULPTURE számára. A Vevő az elállásról az info@cassysculpture.com email címre küldött levélben kell, hogy tájékoztassa az Eladót, mely tájékoztatást követően CASSYSCULPTURE 14 napon belül intézkedik a vásárlási tranzakció törléséről és az áru átvételét követően a pénzügyi rendezésről, mely értelmében Vevő számára visszafizeti a vételárnak a visszaszállítás költségével csökkentett összegét. Amennyiben a vevő saját költségén szállíttatja vissza az alkotás, az Eladó a teljes vételárat visszafizeti számára. Vevő által megrongált, szennyezett alkotás esetén a vételár nem kerül visszafizetésre, ennek megítélésének joga kizárólagosan CASSYSCULPTURE-t illeti.

JÓTÁLLÁS

Az Eladó garanciát vállal a rejtett hibák és meg nem felelés esetére.

SZELLEMI TULAJDON

Az Eladó garantálja, hogy ő az átadott alkotás szerzője, és a műalkotás eladása nem sért hatályos törvényeket, rendeleteket, továbbá nem érinti harmadik személyek jogait. Az értékesítés során a Vevő tulajodnába kerül az adott alkotás, az Eladó ugynakkor megtartja a műalkotás szerzői jogait, különös tekintettel a reprodukcióra vonatkozó jogára.
ADATVÉDELEM

CASSYSCULPTURE összegyűjti és megőrzi a Vevő személyes adatait az általános szerződési feltételekben előírásainak megfelelő végrehajtása érdekében. A Vevőnek jogában áll módosítani, javítani és töröltetni személyes adatait és joga van tiltakozni az az ilyen adatok harmadik feleknek történő kapcsolatban., mely jogaival az info@cassysculpture.com e-mail címre küldött levéllel élhet. CASSYSCULPTURE fenntartja a jogot bizonyos adatok megőrzésére annak igazolása érdekében, hogy bizonyítani tudja szerződéses kötelezettségeniek megfelelő teljesítését.

SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
CASSYSCULPTURE fenntartja a jogot arra, hogy jelen szabályzatban foglaltakat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az érvényben lévő Általános Szerződéses Feltételek minden esetben elérhetők a honlapon.

ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakra a magyar jog az irányadó.

MEDIÁCIÓ

Vita esetén, a Feleknek joga van a fogyasztóvédelmi ombudsmanhoz fordulni a jelen ÁSZF végrehajtásával kapcsolatos viták békés úton törtémő rendezése (524/2013 EU rendelet). Az online állásfoglalási platform a következő webhelyen található: https://ec.europa.eu/
A mediátorok listája a következő webhelyen található: https://ec.europa.eu/

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

Jelen Általános Szerződéses Feltételek érvényességével, értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos jogvita esetén a Magyar Bíróság az

illetékes joghatóság.